ยินดีต้อนรับ
เว็บไซต์ใหม่

Narathiwat เมืองนราน่าอยู่


Play Video

เมือง
นราธิวาส
น่าอยู่

นราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร

– wikipedia

นราธิวาสเราดูแล

สถิติตัวเลขและผลงาน

0 K
ประชากรทั้งหมด
550
โครงการ
0
นโยบาย

นโยบาย
สร้างสุขเทศบาลนราธิวาส

นโยบายการศึกษา

นโยบายพัฒนาเรื่องการศึกษา

อ่านต่อ

การขนส่ง

พัฒนาทางด้านการขนส่ง

อ่านต่อ

ปรับภูมิทัศน์

พัฒนาส่วนที่เป็นภูมิทัศน์

Read More

ศูนย์เรียนรู้

พัฒนาศูนย์เรียนรู้

อ่านต่อ

เทศบาลเมือง
นราธิวาส

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นายวีรชัย วุธางกูร รองนายกเทศมนตรี มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชุมชนพนาสณฑ์ 5 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

นโยบายแห่งความสุข

01 Oct 2021
กิจกรรม

บทความสาม

October 1, 2021 @ 09:00 - 13:00
Mayor Office, Norway city
15 Oct 2021
กิจกรรม

บทความสี่

October 15, 2021 @ 13:00 - 17:00
Western Avenue, Allston, MA
08 Nov 2021
ประชุมดูงาน

บทความที่ 5

November 8, 2021 @ 15:00 - 19:00
32 Quincy Street, Cambridge, MA

Testimonials

วิสัยทัศน์เทศบาล

link1

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

link1

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

link1

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ติดต่อ

เทศบาลเมืองนราธิวาส

City Hall

วันเวลา

เปิดบริการทุกวันเวลา 07:00 – 15:00