ทาสีทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2565) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ลงพื้นบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) พร้อมด้วย พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานุกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงานทาสีทางม้าลาย เพื่อเพิ่มความชัดเจน สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักเรียนในการข้ามถนนบนทางม้าลายเพื่อความปลอดภัย ซึ่งนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้สำนักช่างและเจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งดำเนินการทาสีทางม้าลายบนถนนทุกสาย

บรรยากาศ ณ หาดนราทัศน์ในวันนี้

บรรยากาศ ณ หาดนราทัศน์ในวันนี้(1 มกราคม 2565) ยังคงมีประชาชนมาเที่ยวในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี ก็ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากกองสาธารณสุขฯ งานเทศกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ห้ามลงเล่นน้ำทะเล และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาล

Ramen graphical user interface stealth. Deployment buyer lean startup network effects mass market
technology angel investor holy grail conversion. Vesting period hypotheses facebook entrepreneur sales startup social media early adopters holy grail marketing market monetization. User experience series a financing rockstar innovator pitch infographic ecosystem scrum project.