บรรยากาศ ณ หาดนราทัศน์ในวันนี้

บรรยากาศ ณ หาดนราทัศน์ในวันนี้(1 มกราคม 2565) ยังคงมีประชาชนมาเที่ยวในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรี ก็ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากกองสาธารณสุขฯ งานเทศกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ห้ามลงเล่นน้ำทะเล และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Previous งานประเพณีลอยกระทง

Leave Your Comment