งานประเพณีลอยกระทง

เมื่อค่ำวานนี้(19 พฤศจิกายน 2564) เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดงานประเพณีลอยกระทง วิถีใหม่ ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยใน คืนวันเพ็ญ เดือน 12 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ตัดริบบิ้นเปิดงาน พร้อมด้วยนายบรรเจิด พลาศัย รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานการจัดงาน โดยในงานจัดให้มีพิธีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา และจัดสถานที่ถ่ายภาพบรรยากาศ แสง สี ในค่ำคืนวันลอยกระทง ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยและคำสั่งของ คกก. โรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส นั่นคือผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จนถึงเวลา 22.00 น. จึงปิดงาน


Previous ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาล

Leave Your Comment